Yüzey İşlem İçin Mükemmel Çözümler

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan DURSTSAFA  insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yöneltmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız;

  • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak.
  • Yeni pozisyonlar için öncellikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek.
  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine göre uygun görevler almasını sağlamak.
  • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak.
  • İşçi sağlığı ve güvencesi açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak.
  • Çalışanların için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
  • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek.
  • Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak.
  • Açık iletişim ortamı sağlamak.
  • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.

İş Başvuru Formu


İletişim Bilgileri