(Türkçe) Yüzey İşlem İçin Profesyonel Çözümler

Leider ist der Eintrag nur auf Türkisch und Amerikanisches Englisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan DURSTSAFA  insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yöneltmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız;

 • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak.
 • Yeni pozisyonlar için öncellikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek.
 • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine göre uygun görevler almasını sağlamak.
 • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak.
 • İşçi sağlığı ve güvencesi açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak.
 • Çalışanların için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek.
 • Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak.
 • Açık iletişim ortamı sağlamak.
 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.

  İş Başvuru Formu


  İletişim Bilgileri